Inclusie- en exclusiecriteria


Inclusiecriteria

Mensen met de onderstaande aandoeningen en
beperkingen kunnen gebruik maken van de diensten van DiSa Care Thuiszorg:
– Somatische aandoening of beperking
– Vrijwillige Zorg
– Lichamelijke handicap

– Zintuigelijke handicap of communicatieve stoornis
– Psychosociale problemen

Geloof/levensbeschouwing en Cultuur 

Op grond van geloof of levensbeschouwing
en op grond van afkomst en cultuur wordt niemand uit- en buitengesloten. DiSa
Care Thuiszorg houdt hier rekening mee en voorziet in zorg wat past binnen de
cultuur, geloof en levensbeschouwing van de cliënt.

Exclusiecriteria

Exclusiecriteria zijn kenmerken op basis waarvan wij bij voorbaat aan kunnen geven dat wij voor deze cliënten geen verantwoorde zorg kunnen leveren.

Exclusiecriteria

Deze criteria zijn:

 1. Jonger dan 23 jaar
 2. Vrijheidsbeperkende maatregelen, d.w.z. dwang en/of onvrijwillige zorg onder Wzd of Wvggz
 3. Vergevorderde dementie (met grote kans op dwang op korte termijn)
 4. WLZ VV6 en hoger
 5. Specialistische verpleging
 6. Palliatief terminale zorg (PTZ)
 7. Ernstige GGZ-problematiek
 8. Forensische titel
 9. Gehandicaptenzorg
 10. Suïcidaal gedrag
 11. Agressief gedrag
 12. Seksueel intimiderend gedrag
 13. Drugs- en/of alcoholverslaving
 14. (Sociaal) zeer problematisch gedrag
 15. Ontoelaatbare lichamelijke belasting voor de zorgmedewerker
 16. Andere vormen van onveiligheid voor medewerkers

Wanneer een cliënt een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving en niet binnen de bevoegdheden van DiSa Care Thuiszorg valt, zal moeten worden overgegaan op zorgweigering. In geval van zorgweigering zal DiSa Care Thuiszorg inspanningen verrichten om buiten de organisatie passende zorg te vinden die aansluit bij de behoeften van de cliënt.

Neem contact met ons op!