Klachtenregeling

Klachtenregeling
Voor u ligt de klachtenregeling van DiSa Care thuiszorg. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voorziet in het waarborgen dat elke klacht aandacht krijgt volgens een duidelijk beschreven procedure. De klachtenregeling garandeert een onafhankelijke en onpartijdige behandeling.

Voor wie?
De klachtenregeling is voor alle cliënten van DiSa Care thuiszorg die een klacht hebben over (een aspect van) de zorg en dienstverlening van onze organisatie, ongeacht de financieringsvorm. Al onze cliënten kunnen gebruikmaken van de erkende geschilleninstantie bij welke wij zijn aangesloten (zie verderop voor meer informatie).

Wat is een klacht?
Een klacht is een meningsverschil tussen u en onze organisatie/medewerkers of ontevredenheid van u over onze organisatie/medewerkers. Dit kan betrekking hebben op:

▪ De organisatie zelf (bijvoorbeeld slechte bereikbaarheid);
▪ Medewerker(s) (bijvoorbeeld onjuiste bejegening);
▪ Financiële zaken (bijvoorbeeld schade) en/of
▪ Kwaliteitsaspecten (bijvoorbeeld kwaliteit van de geboden zorg).

Hoe lang duurt het voor een reactie?

Mochten wij een klacht hebben ontvangen, reageren wij schriftelijk uiterlijk binnen 6 weken.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze documenten;

In samenwerking met: