Kostenindicatie

Vergoeding Kosten en Indicatie

De kostenvergoeding van de thuiszorg loopt in de regel via de zorgverzekeringswet (ZVW). Hiertoe is een indicatie benodigd, waarvoor u terecht kunt bij de wijkverpleegkundige niveau 5/6 die wij in dienst hebben. De wijkverpleegkundige stelt zelf de indicatie vast.
Begeleiding wordt, indien u daar een indicatie voor heeft, vergoed vanuit de Wmo. Meer informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vindt u bij de gemeente.

Neem contact met ons op!